0722 303 113 atfpf@familytherapy.ro LUNI: 13-16; JOI: 9-11


Asociația de Terapia Familială Pro-Familia (ATF-PF)
, asociație formatoare de psihoterapeuți sistemici individual, de cuplu și familie, în acord cu valorile, reglementările și normele sale, urmând dublul scop de a proteja pe de o parte, asociații săi care își desfășoară activitatea în deplină legalitate, pe de altă parte de a oferi potențialilor clienți, informații clare despre statusul profesional al psihoterapeuților certificați de către ATF-PF, prezintă public listele nominale ale profesioniștilor Asociației.

DEFINIRE DE TERMENI ȘI SINTAGME

Certificatul de psihoterapeut practicant sub supervizare, respectiv Certificatul de psihoterapeut practicant autonom în psihoterapia sistemică de cuplu și familie, eliberate de către asociația formatoare (în acest caz ATF-PF) sunt documente care certifică nivelul de competență a psihoterapeutului.

În vederea desfășurării practicii profesionale în condiții legale, este necesar ca psihoterapeuții aflați sub supervizare, respectiv cei autonomi, să solicite pe baza Certificatului eliberat de către ATF-PF, de la Colegiul Psihologilor din România (CPR), Atestatul de liberă practică. Acesta din urmă conferă dreptul legal de practică profesională și CPR este singurul for din țară, care are dreptul de a elibera Atestate și totodată gestionează Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România.

Dobândirea calității de membru în Federația Română de Psihoterapie nu conferă dreptul de liberă practică. La fel, nici dobândirea Diplomei Europene de psihoterapeut prin FRP nu conferă dreptul legal de practică în România, fiind necesară și în această situație solicitarea și dobândirea Atestatului eliberat de CPR. (Surse: Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică: Art. 2, Art. 7 al. 2, Art. 8 și Art. 24; Statutul CPR; Statutul FRP: Articolul 10)

Acei psihoterapeuți care, deși au dobândit Certificate din partea ATF-PF, nu au solicitat atestarea în cadrul CPR, în condițiile în care practică profesia, o fac ilegal. Motiv pentru care în cadrul listelor nominale ale psihoterapeuților sistemici membri ATF-PF, Comisia Profesională a decis păstrarea numelor doar a acelor colegi, care fie și-au obținut atestatul, fie l-au solicitat și procedura de dobândire a acestora este în curs. Numele colegilor care nu s-au atestat, a fost îndepărtat de pe liste și urmează, în condițiile în care se produce conformarea la regulile și normele profesiei, să se reintroducă, la solicitare, pe listele oficiale ale ATF-PF în urma analizei realizate de către Comisia Profesională.

PSIHOTERAPEUȚII CARE AU DREPTUL SĂ PRACTICE PSIHOTERAPIA CU CLIENȚII SUNT:

Psihoterapeut sistemic practicant autonom - acel psihoterapeut care și-a încheiat complet formarea și are dreptul să practice profesia pe baza a două documente: Certificatul de psihoterapeut sistemic de cuplu și familie practicant autonom, obținut de la asociația formatoare, în acest caz ATF-PF și Atestatul de liberă practică eliberat în baza Certificatului ATF-PF de către Colegiul Psihologilor din România. Opțional psihoterapeutul poate sau nu fi membru în Federația Română a Psihoterapeuților – FRP.

Psihoterapeut sistemic practicant sub supervizare - acel psihoterapeut, care este încă în etapa supervizării a formării sale și care are dreptul să practice profesia doar în colaborare cu un supervizor (având contract de supervizare valid) și pe baza a două documente dobândite: Certificatul de psihoterapeut sistemic de cuplu și familie sub supervizare – eliberat de către ATF-PF și Atestatul de liberă practică sub supervizare eliberat pe baza Certificatului ATF-PF de către Colegiul Psihologilor din România.

PSIHOTERAPEUȚII CARE TEMPORAR NU AU DREPTUL SĂ PRACTICE PSIHOTERAPIA CU CLIENȚII SUNT:

Psihoterapeut sistemic practicant sub supervizare având statutul de suspendare a activității din proprie inițiativă pe termen limitat – acel psihoterapeut care a întrerupt din diferite motive procesul de formare pe care are obligația să o încheie după un cumul de întreruperi de maximum 3 ani, respectând condițiile de reconectare la formare stipulate în Regulamentul ATF-PF privind procesului de formare și de exercitare a profesiei  (RFEP).

Psihoterapeut practicant autonom inactiv pe perioadă determinată – acel psihoterapeut autonom care a solicitat Comisiei Profesionale debutul unei perioade de inactivitate profesională (perioadă în care nu are dreptul să practice profesia de psihoterapeut sistemic) și care în condițiile în care asigură satisfacerea criteriilor temporale, respectiv a celor cantitative și calitative stipulate în RFEP, are dreptul să se reactiveze profesional.

LISTE NOMINALE ALE PSIHOTERAPEUȚILOR SISTEMICI ai ATF-PF

Psihoterapeuți sistemici individual, de cuplu și familie practicanți autonomi

Psihoterapeuți sistemici individual, de cuplu și familie practicanți sub supervizare

Psihoterapeuți sistemici individual, de cuplu și familie principali autonomi, formatori-supervizori

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.