0722 303 113 atfpf@familytherapy.ro LUNI: 13-16; JOI: 9-11

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA FORMAREA COMPLEMENTARĂ:

 1. fişă de înscriere completată
 2. scrisoare de intenţie prin care se motivează dorinţa participării la formare
 3. Curriculum Vitae
 4. copie legalizată după diploma de licenţă respectiv adeverinţă de la facultate
 5. copie după foaia matricolă şi adeverinţe despre parcurgerea pachetului de discipline (dacă este cazul).

La formarea complementară a ATF-PF pot fi admise persoane care îndeplinesc două condiţii:

 1. au dobândit licenţă în una din specializările potrivite în acest sens,
 2. participă cu succes la interviul de selecţie desfăşurat cu viitorul formator.

1. Dobândirea licenţei în una dintre specializările potrivite.

La programul de formare a ATF-PF pot participa persoane care au dobândit licenţa în urma absolvirii unei facultăţi acreditate în ţară în următoarele domenii:

 • psihologie
 • medicină
 • pedagogie (incluzând psihopedagogia)
 • asistenţă socială
 • filozofie
 • teologie

Toţi participanţii la formare care au dobândit o licenţă diferită de cea în psihologie respectiv au o altă specialitate (rezidenţiat) în domeniul ştiinţelor medicale decât psihiatria, trebuie să parcurgă un pachet de discipline universitare de specialitate până în momentul în care intră în etapa de supervizare a formării, înscrierea la supervizare fiind condiţionată şi de satisfacerea completă a acestei cerinţe.

Începând cu data de 18.03.2016 acest pachet de discipline aprobat de către Comitetul director al CPR, este următorul: (a) psihologie generală, (b) psihologie clinică, (c) psihodiagnostic, (d) psihopatologie. Numărul de ore parcurse este necesar să fie de 42 de ore/disciplină.

Comisia Profesională a ATF-PF recomandă puternic ca în contul disciplinei Psihopatologie, persoanele participante la formare să se înscrie la disciplina Psihiatrie.

2. Susţinerea cu succes a unui interviu de selecţie cu formatorul

Interviul de selecţie se desfăşoară de formatorul sau formatorii responsabili de program. Acest interviu individual are o durată de aproximativ 45 de minute, având în centrul focalizării maturitatea, motivaţia, angajamentul candidatului, informarea acestuia referitor la regulamentul formării şi funcţionarea ATF-PF, clarificarea expectaţiilor, obligaţiilor şi drepturilor părţilor, oferirea de răspunsuri la întrebările candidatului.

Confidențialitate și cookie-uri: acest site folosește cookie-uri. Dacă continui să folosești acest site web, ești de acord cu utilizarea lor. Pentru a afla mai multe, inclusiv cum să controlezi cookie-urile, uită-te aici: